• GẠO HỮU CƠ
  • GẠO HỮU CƠ
  • GẠO HỮU CƠ
  • GẠO HỮU CƠ
Hạt gạo về nguồn

CÔNG TY TNHH TM DV HOA XUÂN

Về nguồn chính là quay về nương tựa quê hương, làng xóm, nơi gốc rễ cội nguồn đã tạo ra cây trái ngọt,...

Hạt gạo tiêu biểu
Jopica
Hương Ngọc Lan
Đài Loan
Tám Xoan Hương Sơn
Nương Sơn La
Nàng Hoa
Nàng Hương Thượng Hạng
Gạo Ngọc Châu
Gạo Ngọc Bình
BẢNG GIÁ GẠO HOA XUÂN
Hạt gạo Khu Công nghiệp
Hạt gạo Bệnh viện
Hạt gạo Trường Học